BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP-6 8 2-15-BC1-2016-0001 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

Szándéknyilatkozat
2. Egyetértek azzal, hogy a támogatott projekt keretében létrejövő Helyi foglalkoztatási együttműködés profilját bemutató dokumentum nyilvános.

A támogatott projekt tartalma:

A projekt célja a munkáltatók munkaerő igényeire választ adva a munkanélküliség csökkentése munkaerőképzés és/vagy foglalkoztatási támogatás biztosításával. Cél a foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése, javítása a gazdaság munkaerőigényének megfelelő munkavállalói állomány biztosítása, a munkaerő-piac szereplőknek felkészítése a munkaerő-piaci változásokhoz történő alkalmazkodásra.
A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra kerül sor a program keretében, oly módon, hogy az az álláskeresők és a munkaadók előzetesen felmért egyedi igényeit kielégítse. A program keretében az önfoglalkoztatottá válás is támogatásra kerül.
Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása valósul meg, amelyek támogatják az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészíti őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre. A képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók előzetesen beazonosított munkaerőigényére épül. A cél tehát a munkaerő-piaci kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása.
A várt eredmény az, hogy a projekt keretében 756 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy programba vonása valósul meg a Békéscsabai járásban, emellett a projekt elősegíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. Ennek elérése érdekében a projektet megvalósító konzorcium tagjai foglalkoztatási paktumot kötnek azon szervezetekkel, amelyek hozzá tudnak és kívánnak járulni a célok eléréséhez.

3. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fentebb hivatkozott támogatott projekt tartalmát megismertem, azzal egyetértek.

Szándéknyilatkozat letöltése (docx)