BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

Projekt leírás

Alapadatok
Kedvezményezett konzorciumvezető neve:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Együttműködő partner:

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Projekt címe:HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN
Megítélt összeg:1 287 334 718 Ft
Támogatás aránya:100 %
A projekt célja:

A projekt átfogó célkitűzése volt a foglalkoztatás bővülése és a lakosság életminőségének javulása érdekében a Békéscsabai járás foglalkoztatási helyzetének javítása a munkaerő-piaci aktivitás növelése által. Ennek érdekében a foglalkoztatási stratégia négy közvetlen célt fogalmazott meg. A vállalkozások foglalkoztató képességének javítását, a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztésével a munkaerő-piaci aktivitás és részvétel ösztönzését, a humán erőforrások fejlesztését, valamint a munkaerő-piaci szereplők informáltságának bővítését, partnerség kialakítását és az együttműködés elősegítését.

A célok elérése érdekében a Békéscsabai járásra kiterjedő foglalkoztatási együttműködés (paktum) keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek a munkaerő-piac bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez voltak szükségesek. A fejlesztés hozzájárult a megyei és települési stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez szükséges szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. A foglalkoztatási együttműködés a járás egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a megyében megvalósuló további foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, valamint segíti a megyei szintű koordinációt.

A projekt leírása:

A paktum földrajzi lehatárolásának alapelve: Békéscsaba Megyei Jogú Város járása. A lehatárolás munkaadói/célcsoport szerinti alapelve: az indikátorszámítás alapja a munkaadó telephelye. Tekintettel arra azonban, hogy megyei szinten a teljes indikátorszám a Békés Vármegyei Kormányhivatalnál fut össze, a megye, az MJV, a helyi paktumok vezetői és a Kormányhivatal további megállapodást kötöttek az indikátorok elszámolását illetően a projektfejlesztési szakaszban. A megállapodást a felek a megvalósítási időszakban a Kormányhivatal koordinációjában meghatározott időközönként felülvizsgálták.

A város önkormányzata a TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 számú projekt keretében 969 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy programba vonását valósította meg, emellett elősegítette a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket.

I. ELŐKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I.a Foglalkoztatási helyzetelemzés készítése

I.b Háttérkutatás a helyi jelentőségű foglalkoztatási paktumokról

I.c Foglalkoztatási stratégia elkészítése igénybe vett szolgáltatás keretében: – Foglalkoztatási stratégiát megalapozó igényfelmérések készítése: vállalkozók munkaerőigényének és az álláskeresők összetételének, igényeinek felmérése; Akcióterv és konkrét projekttervek kidolgozása: a foglalkoztatási stratégia alapján a 2016-2020 időszakra a beavatkozások meghatározása a Foglalkoztatási Stratégia alapján, illetve konkrét projekttervek kidolgozása elsősorban a stratégiailag fontos ágazatokban. kidolgozása a partnerek széleskörű bevonásával, partneri rendezvények, fórumok tartásával.

I.d foglalkoztatási paktum szervezeti és jogi kereteinek létrehozása

Megvalósíthatósági Tanulmány (saját teljesítés)

II. MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A paktum vezetését ellátó konzorciumot két tag alkotta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Vármegyei Kormányhivatal. A konzorciumi tagok a következő tevékenységeket valósították meg:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Munkaterv kidolgozása: paktum éves munkaterveinek kidolgozása az Akcióterv és a projekttervek alapján, egyes tevékenységek felelőseinek, lebonyolítás módjának, finanszírozási módjának meghatározásával.

Monitoring és értékelési rendszer kidolgozása, működtetése.

Marketing és kommunikációs tevékenységek: honlap kialakítása és működtetése; paktum eredményeiről, tervezett projektjeiről tájékoztatás szereplők felé.

Foglalkoztatási/vállalkozói fórumok rendezése, kiadványok készítése.

Kötelező nyilvánosság biztosítása

Paktumiroda felállítása és működtetése: a paktumiroda 1 fővel működik, feladata: tevékenységek és források koordinálása, dokumentálása, működési tapasztalatok összegyűjtése, belső kommunikáció biztosítása, megyei paktum szervezettel koordináció biztosítása.

Foglalkoztathatóság fejlesztését célzó stratégiai dokumentum készítése (Oktatási-képzési stratégia): a foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése/javítása, a gazdaság munkaerőigényének megfelelő munkavállalói állomány biztosítása, a munkaerő-piac szereplőinek felkészítése a munkaerő-piaci változásokhoz történő alkalmazkodásra. Jógyakorlatok gyűjtése és adaptálása

Helyi termék marketing kialakítása

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása (megvalósító: kormányhivatal saját szakemberekkel), melyek támogatták az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészítették őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre.

A célcsoport bevonásának folyamata:

• toborzás:

• jelentkezők szűrése, motiváció és kompetenciák felmérése, hiányok és egyéni igények azonosítása

• előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás megkötése, egyéni fejlesztési tervek készítése

• munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása

Célcsoport képzése:

Képzések megvalósítása: a képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók előzetesen beazonosított munkaerőigényére (száma, szakképzettség és kompetencia szükséglet) épült. A cél tehát a munkaerő piaci kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása volt. Ennek érdekében a Kormányhivatal olyan képzési listát állított össze, mely az igényeknek megfelelően tartalmazott akkreditált szakképzést és betanító jellegű képzéseket, illetve ahol lehet, a duális felnőttképzést valósított meg, a leendő munkaadó bevonásával. A képzéseken résztvevők keresetpótló juttatásban részesültek, illetve egy részük utazási költségek támogatásában is részesült.

A képzések szervezését a Kormányhivatal végezte, a képzők a jogszabályokban meghatározott ajánlattételi felhívások útján kerültek kiválasztásra.

Célcsoport foglalkoztatása:

A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra került sor a program keretében, oly módon, hogy az az álláskeresők és a munkaadók előzetesen felmért egyedi igényeit kielégítse. A program keretében az önfoglalkoztatottá válás is támogatásra került, melynek keretében a vállalkozás első félévében részesültek támogatásban a kezdő vállalkozók.

Projekt fizikai befejezése:2023.06.30.
Pályázati kiírás megnevezése:TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001